Certificate ale sistemului de management

 

In aceasta privinta, asiguram:

  • comunicarea intre toate nivelurile companiei;
  • importanta satisfacerii cerintelor clientilor;
  • comunicarea cu privire la reglementarile tuturor factorilor implicati in Sistemul de Management al Calitatii;
  • calitatea produselor pentru a dovedi eficienta si eficacitatea Sistemului de Management al Calitatii.

 


Proiect divizare partiala Policolor SA (7 martie 2012)

Declaratia de politica integrata: calitate-mediu-sanatate si securitate ocupationala (20 iunie 2017)

Politica in domeniul calitatii - Obiectivele calitatii (20 iunie 2017)

Obiectivele si tintele de securitate, sanatate si protectie a mediului (20 iunie 2017)